Share/Save/Bookmark

Løypetrasé

Vi har merket ei løype som går nordover mot Hurdal bestående av asfalt, grus og sti. Vi har tre terrengpartier, to med lett karakter og en med middels karakter. Løypa er ca 62 km lang for aktive og tur, og 29 km for trim.